Park im. Szafera i dwór Chłapowskich na Słocinie

1/7

Joanna Pasterczyk

Park na Słocinie mógłby być jednym z najładniejszych w Rzeszowie. A dworek - ozdobą parku w samym jego środku. Mógłby, ale nie jest.

Zacznijmy od początku. Zrujnowany budynek niegdyś był pięknym dworkiem. Wchodził w skład zespołu dworskiego Chłapowskich. Razem z całym parkiem, domkiem myśliwskim, spichlerzem stajniami i oborą. Dworek powstał na początku XIX wieku. Około 50 lat później dobudowano zachodnie wyższe skrzydło.

Po II wojnie światowej cały zespół był użytkowany przez Gminną Spółdzielnię. W samym dworku od 1967 roku funkcjonował dom dziecka. Zlikwidowano go w latach 90. Od tej pory obiekt zaczął popadać w ruinę.

Miasto przejęło go w 2000 roku. Niestety, uznano, że jego remont jest zbyt kosztowny. Prace polegające m.in. na osuszaniu zawilgoconych ścian pochłonęłyby około 3 mln zł.

Osiem lat później magistrat pozbył się problemu, przekazując dworek rzeszowskiej kurii. W ramach rekompensaty za utracone ziemie na Staromieściu.

W 2013 roku zaczął się remont dworku. W założeniu kurii budynek miał zostać przeznaczony na cele społeczno-kulturalne. Podobnie jak dom myśliwski, który także znalazł się w posiadaniu kurii. Do remontu włączył się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Przeznaczył na ten cel 150 tys. zł.

Niestety, remont nie został jeszcze ukończony. Budynek został zabezpieczony, ale nic więcej ostatnio się tam nie dzieje.

Sam park też nie prezentuje się dobrze. Można go podzielić na dwie części. Jedna jest zadbana, z nowoczesnym placem zabaw, alejką i stawem. Druga to błotniste ścieżki, parę ławek ustawionych w środku tego błota i zarośnięta trawa. - Połowa parku należy do miasta. To ta zadbana część. Ta druga razem z dworkiem należy do kurii - wyjaśnia Kinga Warchoł, przewodnicząca rady osiedla Słocina.

Wszystkie zdjęcia
  • Park im. Szafera i dwór Chłapowskich na Słocinie
  • Ulice na osiedlu Słocina
  • Pustostan przy ul. Wyspiańskiego
  • Targowisko na osiedlu Kimty
  • Staw w parku przy ul. Rycerskiej
  • Parking przy ul. Szopena - obok III LO
  • Wyniki sondy
-->