Zespół Szkół Ekonomicznych

4/15

Archiwum

To szkoła, która przygotowuje kadry dla przemysłu, handlu, bankowości i administracji. Ma własną telewizję i salę relaksacyjną. Swoich uczniów wysyła na zagraniczne praktyki, a sesje popularnonaukowe są tu już tradycją.

Rzeszowski Ekonomik, wcześniej Handlówka od ponad 100 lat przygotowuje kadry dla przemysłu, handlu, bankowości i administracji. Zajęcia w szkole prowadzone są w nowoczesnych pracowniach, które systematycznie są wyposażane w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, identyczne z tymi używanymi w nowoczesnych firmach.

Uczniowie, odbywając praktyki zawodowe organizowane przez szkołę w Polsce i za granicą, mają możliwość wykorzystania i poszerzenia wiedzy zdobytej w szkole w rzeczywistych warunkach pracy. Efektem współpracy szkoły z pracodawcami i uczelniami wyższymi są klasy patronackie, dzięki którym uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje.


Archiwum

Szkoła ma nowoczesną siłownię, salę relaksacyjną i multimedialną, unowocześniona została czytelnia i biblioteka, a uczniowie mogą wykorzystywać swoje talenty, m.in. w zespole "Muzyczny Zaułek", w telewizji szkolnej, a także uczestnicząc w różnorodnych zajęciach sportowych. Uczniowie Ekonomika biorą udział w olimpiadach i konkursach, chętnie także współorganizują imprezy i uroczystości szkolne oraz sesje popularnonaukowe.

Ekonomik może się pochwalić także wysoką zdawalnością matury i egzaminów zawodowych oraz tytułami finalistów i laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiady Wiedzy oraz Umiejętności Handlowo-Menedżerskich swoich uczniów.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie został nagrodzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej I miejscem w konkursie "Szkoła dla rynku pracy", wyróżnieniem w konkursie "Lider Edukacji Zawodowej". W tym roku w ogólnopolskim rankingu perspektyw uzyskał tytuł "Srebrnej Szkoły".

Od 2008 roku uczniowie mogą brać udział w zagranicznych praktykach w ramach programu Leonardo da Vinci, a obecnie Erasmus+. W ubiegłych latach uczniowie wyjeżdżali na praktyki do Monachium, Koszyc i Bielefeldu, a teraz szkoła realizuje kolejne projekty, m.in. "Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość". W ramach tego projektu 47 uczniów pojedzie na praktyki do Koszyc, Bielefeldu i Walencji, a pięciu nauczycieli wyjedzie na staże zawodowe. ZSE jest także partnerem w projekcie Gesundheit 4.0, który zakłada udział 12 nauczycieli i czterech uczniów w warsztatach, konferencjach i spotkaniach w Norwegii, Austrii, Luksemburgu i Niemczech.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, przyznała Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie na lata 2017-2020 "Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+".

Dzień Otwarty 24 kwietnia

Adres:

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Hoffmanowej 13

35-016 Rzeszów

www.ekonomik.rzeszow.pl

zse@interia.pl

tel. 7 748 30 00

Kierunki kształcenia

Technikum nr 5

technik ekonomista:

* klasa o specjalności prawno-administracyjnej, patronat: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

* klasa o specjalności rachunkowość i finanse, patronat: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

* klasa o specjalności prawo i bezpieczeństwo, patronat: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

technik handlowiec z organizacją sprzedaży internetowej

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Szkoła Branżowa nr 3

zawód sprzedawca

zawód fotograf

Wszystkie zdjęcia
 • Szkoła branżowa? Technikum? To się po prostu opłaca
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
 • Zespół Szkół Ekonomicznych
 • Zespół Szkół Elektronicznych
 • Zespół Szkół Energetycznych
 • Zespół Szkół Gospodarczych
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
 • Zespół Szkół Mechanicznych
 • Zespół Szkół nr 1
 • Zespół Szkół nr 2
 • Zespół Szkół Samochodowych
 • Zespół Szkół Spożywczych
 • Zespół Szkół Technicznych
 • W Rzeszowie płacą za naukę
-->