Stalowa Wola się buduje. To będzie ośrodek akademicki!

ask
22.03.2012 16:13

Fot. baza.stalowawola.pl

Nie tylko uczelnie mogą zdobywać fundusze unijne na rozbudowę swojej bazy. Stalowa Wola jest przykładem na to, że po środki mogą sięgnąć samorządy. Zwłaszcza, gdy tak jak to miasto, upatrują szansę na rozwój w kształceniu kadr dla przemysłu.

Wszystkie zdjęcia
  • Biblioteka Międzyuczelniana
  • Jak przenieść książki?
  • Inżynieria Materiałowa Katolicki Uniwersytet Lubelski
  • Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej
  • Dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz
  • KUL sam też buduje
  • Do przebudowy