Hotel teraz

10/17

PATRYK OGORZAŁEK

Teresa Tarnowska jest prezesem rzeszowskiego hotelu Polonia od lutego 2013 roku.

Cudze

Recepcja kiedyś, recepcja dziś

28.01.2015 Rzeszow , ul Grottgera 16 . Hotel

- Od 1987 r. jestem związana z rzeszowskim hotelarstwem. Najpierw pracowałam w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Turystycznym, które zarządzało kilkoma hotelami, w tym Hotelem Rzeszów, Polonia, Zajazdem Dąbrówki, hotelem w Łańcucie, Mielcu i innymi obiektami poza Rzeszowem.

Siedziba WPT znajdowała się właśnie w starym obiekcie przy ul. Asnyka, gdzie wcześniej był hotel Polonia. Tam była administracja i księgowość. Wówczas dyrektorem Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego był pan Kazimierz Dobosz, a później Janusz Żuczek.

W 1993 roku nastąpiła prywatyzacja WPT poprzez sprzedaż części majątku tj. Hotelu Rzeszów, a na bazie hotelu Polonia utworzono spółkę pracowniczą. Państwo preferowało wtedy taki kierunek prywatyzacji. Hotel Rzeszów został sprzedany prywatnej spółce Budimex S.A. Byliśmy wtedy   pierwszym przedsiębiorstwem hotelarskim sprywatyzowanym taką ścieżką. Przedsiębiorstwem zarządzał wtedy Janusz Żuczek, ja byłam zastępcą prezesa ds. ekonomicznych - przypomina Teresa Tarnowska.

28.01.2015 Rzeszow , ul Grottgera 16 . Hotel

28.01.2015 Rzeszow , ul Grottgera 16 . Hotel

Na zdj. wnętrza hotelu Polonia

28.01.2015 Rzeszow , ul Grottgera 16 . Hotel

Wszystkie zdjęcia
 • Historia rozpoczyna się tutaj
 • Anna German tu mieszkała
 • Pierwsza Polonia
 • Reichshof
 • Hotel barona Roppa
 • Pożyczone wnętrza
 • Pod lustrami
 • Hotel Rzeszów
 • Klub video z barkiem
 • Hotel teraz
 • Pokoje w hotelu
 • Łazienki niczego sobie
 • Apartamenty
 • Restauracja
 • W hotelu idzie nowe
 • W hotelu człowiek ma się czuć jak w domu