Zespół Szkół Energetycznych

6/15

Archiwum

To szkoła, która kształci elektryków, elektroników, informatyków, techników fotografii i multimediów, ślusarzy i operatorów obrabiarek skrawających, przygotowując młodych ludzi do podjęcia pracy, prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, a także kontynuowania nauki na studiach.
- Jesteśmy szkołą przyjazną dla uczniów, dającą poczucie bezpieczeństwa, stwarzającą optymalne warunki do rozwoju intelektualnego, zawodowego, gwarantującą dobre i skuteczne nauczanie - mówi Irena Jamróz, dyrektor ZSE.


Archiwum

Uczniowie z powodzeniem zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i egzaminy maturalne. W ostatnim roku zdawalność matury w technikum ZS Energetycznych wyniosła prawie 97 proc. To najlepszy wynik wśród rzeszowskich techników, dużo powyżej średniej krajowej techników, która wynosiła 67,9 proc. i więcej niż średnia liceów - 84,4 proc.

Nauczyciele Zespołu Szkół Energetycznych uczestniczą w tworzeniu programów i projektów, których zadaniem jest uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz podniesienie jakości pracy szkoły.

Dla uczniów ważna będzie informacja o praktykach zawodowych w Hiszpanii i Niemczech. W Hiszpanii (Sewilla) w ramach projektu "Fotograf i marketing idą w parze", finansowanego ze środków unijnych uczniowie zdobywają nowe doświadczenia zawodowe w dziedzinie fotografii, reklamy i metod marketingowych oraz poznają hiszpańską kulturę, tradycje i zwyczaje. Projekt ten jest realizowany od grudnia 2017 roku do grudnia 2019 roku. W Niemczech (Saksonia) w ramach projektu "Po nowe umiejętności językowe i zawodowe do Saksonii", również finansowanego ze środków UE uczniowie zdobywają nowe umiejętności zawodowe w dziedzinie informatyki, elektryki i elektroniki oraz poznają niemiecką kulturę, tradycje i zwyczaje. Ten projekt zaczął się w styczniu 2017 roku i potrwa do końca tego roku.

Szkoła bierze również udział w projekcie prowadzonym przez miasto Rzeszów pn. "Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy". Dla uczniów oznacza to płatne staże i praktyki, kursy i szkolenia m.in. kurs spawacza, uprawnienia SEP, a dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Dzięki realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE oraz współpracy z lokalnymi firmami z branży elektrycznej, energetycznej, elektronicznej oraz informatycznej ZSE dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami, a swoim uczniom oferuje płatne praktyki, stypendia i szkolenia pozwalające na uzyskanie dodatkowych uprawnień.

Adres:

Zespół Szkół Energetycznych

im. gen. Władysława Sikorskiego

ul. gen. J. Dąbrowskiego 66A

35-036 Rzeszów

energetyk.ires.pl

sekretariat@zsen.resman.pl

tel.: 17 748 30 70

Kierunki kształcenia

Technikum nr 8

technik elektryk

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (we współpracy z firmą ML SYSTEM)

technik elektronik

technik informatyk

technik fotografii i multimediów

Szkoła Branżowa I stopnia nr 5

elektryk

ślusarz

operator obrabiarek skrawających

Wszystkie zdjęcia
 • Szkoła branżowa? Technikum? To się po prostu opłaca
 • Centrum Kształcenia Praktycznego
 • Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
 • Zespół Szkół Ekonomicznych
 • Zespół Szkół Elektronicznych
 • Zespół Szkół Energetycznych
 • Zespół Szkół Gospodarczych
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
 • Zespół Szkół Mechanicznych
 • Zespół Szkół nr 1
 • Zespół Szkół nr 2
 • Zespół Szkół Samochodowych
 • Zespół Szkół Spożywczych
 • Zespół Szkół Technicznych
 • W Rzeszowie płacą za naukę
Więcej tematów - rzeszów
Wiadomości z Rzeszowa
Magazyn Rzeszów
Sport w Rzeszowie