Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

– Zalecamy załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy ePUAP, telefonicznie lub mailowo. Przypominamy, że w celu załatwienia swojej sprawy nie trzeba w urzędzie stawiać się osobiście i wyczekiwać w kolejkach. Można umówić się na wizytę w urzędzie telefonicznie, na określona godzinę – dodaje Chłodnicki.

Korzystanie z bankowości elektronicznej

W celu ograniczenia gromadzenia się osób wskazane jest dokonywanie płatności związanych z podatkami i innymi opłatami bezgotówkowo, a nie w kasach banku znajdujących się w budynkach urzędu.

Sprawy meldunkowe

Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego załatwiać można poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.

Rzeszów. Urząd Stanu Cywilnego

– W sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa w USC zachęcamy do kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub mailowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP – mówi rzecznik prezydenta Rzeszowa, przypominając telefony do Urzędu Stanu Cywilnego:

zgony – 17 875 46 10, 875 44 79,

małżeństwa – 17 875 46 21, 875 46 07,

urodzenia – 17 875 46 50, 875 46 47 875, 875 46 12 875 46 06,

e-mail: usc@erzeszow.pl.

Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o składanie podań za pośrednictwem platformy ePUAP lub drogą korespondencyjną.

Handel

W niedziele nie będzie funkcjonowało targowisko przy ul. Dworaka. Prezydent Miasta Rzeszowa apeluje również do zarządcy giełdy przy ul. Spichlerzowej w Rzeszowie o odwołanie handlu

Baseny

Zamknięte zostały do odwołania baseny:

– pływalnia kryta ROSiR przy ul. Jałowego 23a,

– basen kryty Delfin przy ul. Rejtana 30,

– basen kryty Karpik przy ul. Solarza 12,

– basen kryty Muszelka przy ul. Starzyńskiego 17.

Deklaracje śmieciowe

– Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 kwietnia 2020 r. – mówi rzecznik.

Właściciel nieruchomości (w przypadku, kiedy nie ma współwłasności) może złożyć deklarację w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Deklaracja musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na platformie. Informujemy również o możliwości przesłania wypełnionej deklaracji w wersji papierowej pocztą na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów.

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.