Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

„W związku z ogłoszeniem w dniu 13 marca 2020 r. przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miasta Rzeszowa oraz Jednostki Organizacyjne Miasta Rzeszowa nie prowadzą obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem” – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Rzeszowa.

– Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego oraz poprzez platformę ePUAP. Jedynie w sytuacjach wyjątkowo ważnych, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu, będzie możliwy osobisty kontakt w urzędzie. Prosimy o kontakt bezpośrednio z wydziałem merytorycznym zajmującym się Państwa sprawą – mówi Maciej Chłodnicki.

Poniżej numery telefonów do wydziałów urzędu i Jednostek Organizacyjnych Miasta Rzeszowa. „Jednocześnie informujemy, że terminy załatwiania spraw urzędowych zostaną przedłużone bez nakładania jakichkolwiek sankcji prawnych. Wszelkie informacje dotyczące załatwiania konkretnych spraw w poszczególnych Jednostkach Organizacyjnych Miasta przekazywane będą na bieżąco w odrębnych komunikatach” – czytamy w komunikacie.

Koronawirus. Urząd Miasta Rzeszowa czasowo zamknięty dla osób z zewnątrz. Wydział komunikacji

Sekretariat: 17 875 4563, e-mail: km@erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

W sprawach prowadzonych przez Wydział Komunikacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, za pośrednictwem platformy ePUAP lub listownie.

. Wnioski o wydanie prawa jazdy, wtórnik prawa jazdy, wydawanie zezwoleń na pojazdy uprzywilejowane wraz z kompletem dokumentów można wysyłać pocztą lub elektronicznie.

. Po odbiór profili kandydatów na kierowców zapraszamy osobiście po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

. Prosimy o wysyłanie pocztą oryginałów orzeczeń lekarskich psychologicznych oraz innych dokumentów związanych z prawami jazdy drogą pocztową.

. Zwroty prawa jazdy – osobiście, po telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Bezpośrednie numery telefonów:

Rejestracja pojazdów/informacja ogólna – 17 875 4581; 875 4582; 875 4583; 875 4570

Wydawanie dowodów rejestracyjnych – 17 875 4578

Ewidencja pojazdów – 17 875 4567

Zgłaszanie nabycia, kary – 17 875 4584, 875 4488

Zgłaszanie zbycia – 17 875 4577

Licencje transportowe – 17 875 4088

Szkoły nauki jazdy, stacje kontroli pojazdów – 17 875 4478; 17 875 4489

Prawa jazdy – 17 875 4574; 17 875 4575

Zatrzymane prawa jazdy, cofnięte uprawnienia – 17 875 4573

Zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane – 17 875 4476

Prawa jazdy zatrzymane za przekroczenie prędkości – 17 875 4476

Punkty karne – 17 875 4571; 17 875 4572

Kierownik Referatu rejestracji pojazdów – 17 875 4488

Kierownik Referatu praw jazdy – 17 875 4573

Kierownik Referatu transportu drogowego – 17 875 4088

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Sekretariat: 17 875 46 38, e-mail: edg@erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń informuje, że w przypadku spraw związanych z działalnością gospodarczą (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie) zaleca się przedsiębiorcom składanie wniosku CEIDG-1 w formie elektronicznej poprzez stronę www.ceidg.gov.pl.

Bezpośrednie numery telefonów:

CEIDG –17 875 4721, 17 875 4632, 17 875 4642

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 17 875 4640

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, pomoc publiczna dla przedsiębiorców – 17 875 4644

Urząd Stanu Cywilnego

Sekretariat- 17 875-46-38 e-mail: usc@erzeszow.pl

Pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

Osoby ubiegające się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego proszone są o składanie podań za pośrednictwem platformy ePUAP lub drogą korespondencyjną.

Bezpośrednie numery telefonów:

Urodzenia – 17 875 4650; 17 875 4647; 17 875 4612; 17 875 4606

Małżeństwa – 17 875 4621; 17 875 4607

Zgony – 17 875 4610; 17 875 4479

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego – 17 875 4617; 875 4619

Wydział Finansowy

Sekretariat – 17 875 4274, e-mail: fn@erzeszow.pl

ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

Podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bezpośrednio na indywidualne rachunki bankowe ustalone przez organ podatkowy (kasy w budynkach urzędu są nieczynne).

Informacje podatkowe i deklaracje należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem poczty. Pozostałe sprawy należy załatwiać e-mailowo lub telefonicznie:

Kierownik Oddziału Wymiaru Podatków – 17 875 4278

Kierownik Oddziału Rachunkowości Podatkowej – 17 875 4270

Wydział Spraw Obywatelskich

Sekretariat – 17 875 4388 e-mail: so@erzeszow.pl

ul. Okrzei 1, 35-064 Rzeszów

Sprawy związane z zameldowaniem, wymeldowaniem, zgłoszeniem wyjazdu za granicę, zgłoszeniem powrotu z zagranicy lub sprawy związane z wyrobieniem nowego dowodu osobistego prosimy załatwiać – w miarę możliwości – poprzez złożenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu usług administracji publicznej ePUAP.

Bezpośrednie numery telefonów:

Zastępca dyrektora – 17 875 4380

Ewidencja ludności – 17 875 4389; 17 875 4391; 17 875 4381

Dowody osobiste – 17 875 4390; 17 875 4394

Udostępnianie danych – 17 875 4392

Wydział Gospodarki Komunalnej

Sekretariat: 17 875 4528, e-mail: gk@erzeszow.pl

ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP oraz w wersji papierowej pocztą na adres Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Obsługa spraw dot. gospodarowania odpadami:

Deklaracje – 17 875 4436; 17 875 4510; 17 875 4435; 17 875 4513; 17 875 4258; 17 875 4259; 17 875 4514.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności i inne wydziały

Sekretariat: 17 875 4425, e-mail: zkr@erzeszow.pl

Ul. Hanasiewicza 10, 35-064 Rzeszów

Wydział Architektury

Sekretariat - 17 875 4334, e-mail: ar@erzeszow.pl

ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

Wydział Geodezji

Sekretariat: 17 875 4800, e-mail: ge@erzeszow.pl

ul. Kopernika 15, 35-064 Rzeszów

Wydział Zdrowia

Sekretariat: 17 875 4653, e-mail: zdrowie@erzeszow.pl

ul. Kopernika 16, 35-064 Rzeszów

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Sekretariat: 17 875 4770, e-mail: kst@erzeszow.pl

ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Sekretariat: 17 875 4742, e-mail: promocja@erzeszow.pl

ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sekretariat: 17 875 4190, e-mail: sr@erzeszow.pl

ul. Rynek 7, 35-064 Rzeszów

Wydział Centralnego Zamawiającego

Sekretariat: 17 875 4636, e-mail: zampub@erzeszow.pl

ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów

Wydział organizacyjno-administracyjny

Sekretariat: 17 875 4132, e-mail: ora@erzeszow.pl

ul. Rynek 11, 35-064 Rzeszów

Biuro Rady Miasta

Sekretariat: 17 875 4736, e-mail: brm@erzeszow.pl

al. Pod Kasztanami 8, 35-064 Rzeszów

Wydział Inwestycji

Sekretariat: 17 875 4548, e-mail: wi@erzeszow.pl

ul. Rynek 12, 35-064 Rzeszów

Wydział Edukacji

Sekretariat: 17 875 4588, e-mail: edukacja@erzeszow.pl

pl. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

Wydział Pozyskiwania Funduszy

Sekretariat: 17 875 4175, e-mail: sekretariatfp@erzeszow.pl

ul. Ofiar Getta 7, 35-064 Rzeszów

Jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa. Straż Miejska i inne jednostki

dyżurny: 17 875 4670,

Numer alarmowy: 986 e-mail: komenda@sm.erzeszow.pl

ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

Biuro Rozwoju Miasta

Sekretariat: 17 875 4900, e-mail: sekretariat@brmr.erzeszow.pl

ul. ks. Józefa jałowego 23a, 35010 Rzeszów

Biuro Gospodarki Mieniem

Sekretariat: 17 875 4695, e-mail: bgm@bgm.erzeszow.pl

pl. Ofiar Getta 3, 35-002 Rzeszów

Miejski Zarząd Dróg

Sekretariat: 17 748 3700, e-mail: sekretariat@mzd.erzeszow.pl

ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów

Zarząd Zieleni Miejskiej

Sekretariat: 17 748 3744, e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

pl. Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszów

Zarząd Transportu Miejskiego

Sekretariat: 17 866 0383, e-mail: ztm@ztm.erzeszow.pl

ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 5133 e-mail: sekretariat@mopsrzeszow.pl

ul. Jagiellońska 26

– zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, posiłki, składki na ubezpieczenie społeczne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wynagrodzenie za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd

MOPS

Sekretariat: 17 862 9331; 17 852 6315; 17 852 9894

ul. Jagiellońska 4

– świadczenia rodzinne,

m.in. Program Rodzina 500+, Dobry Start, Fundusz alimentacyjny, „Za życiem”, dodatki mieszkaniowe, Zryczałtowany dodatek energetyczny

MOPS

sekretariat: 17 862 9331; 17 852 9545; 17 852 6315; 17 852 9894

ul. Jagiellońska 6

Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, dział dodatków mieszkaniowych, dział realizacji świadczeń i należności

MOPS

Sekretariat: 17 863 0253; 17 863 6933

ul. Skubisza 4

Dział pomocy instytucjonalnej, pomocy dziecku i rodzinie, ośrodek poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej.

– kierowanie do Domów Pomocy Społecznej, ośrodki wsparcia, PFRON, opieczy zastępczej

MOPS

Sekretariat: 17 863 0155; 17 861 2437

ul. Poniatowskiego 14

– Dział usług opiekuńczych

MOPS

Sekretariat: 17 853 3927; 17 853 5753; 17 853 51 33

ul. Poniatowskiego 10

– Zespół pracowników socjalnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

MOPS

Sekretariat: 17 853 2112

ul. Czackiego 2

– Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dla miasta Rzeszowa

MOPS

Sekretariat: 17 865 7979

ul. Seniora 2

– ośrodek wsparcia

MOPS

Sekretariat: 17 858 1612

ul. Kochanowskiego 15

– Zespół pracowników ds. Pomocy Osobom Bezdomnym

MOPS

Sekretariat: 17 853 2913

ul. Staszica 10

– Zespół ds. asysty rodzinnej

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów

Sekretariat: 17 748 2585, e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl

ul. ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

Miejski Zarząd Żłobków

Sekretariat: 17 748 1111, e-mail: sekretariat@mzz.resman.pl

ul. Dąbrowskiego 73, 35-040 Rzeszów

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Sekretariat: 17 748 1515, e-mail: rosir@rosir.pl

ul. ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów

Biuro Wystaw Artystycznych

Centrala: 17 853 3811

Sekretariat: 17 853 3667, e-mail: sekretariat@bwa.rzeszow.pl

ul. Jana II Sobieskiego 18, 35-002 Rzeszów

Estrada Rzeszowska

Sekretariat: 17 853 8004, e-mail: sekretariat@estrada.rzeszow.pl

ul. Jagiellońska 24, 35-025 Rzeszów

Muzeum Dobranocek

Dyrekcja: 17 748 3650, e-mail: dyrekcja@muzeumdobranocek.pl

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

Rzeszowski Dom Kultury

Sekretariat: 17 748 3950 e-mail: biuro@rdk.rzeszow.pl

ul. Staromiejska 43a, 35-232 Rzeszów

Teatr Maska

Centrala: 17 862 6808

Sekretariat: 17 862 5717,e-mail: teatrmaska@teatrmaska.pl

ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

Sekretariat: 17 853 24 45

e-mail: fotogaleria@gf.erzeszow.pl

ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

Centrala: 17 866 9400

Sekretariat: 17 866 9402, e-mail: wimbp@wipbp.rzeszow.pl

ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu

Wypróbuj prenumeratę cyfrową Wyborczej

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych,
lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej.