Czytaj teraz
Więcej
  Komentarze
  Zamieszczam kilka uzupełnień i sprostowań do informacji zamieszczonych w artykule: 1. Pierwszy budynek dworca kolejowego powstał w 1858 r. wraz z budową linii C.K. Uprzywilejowanej Kolei Galicyjskiej Karola Ludwika. Budynek ten widoczny jest na mapie katastralnej Ruskiej Wsi z 1849 r., na której został wrysowany wraz z innymi budynkami stacyjnymi. Dworzec został przebudowany i rozbudowany w latach 1889-1890. W latach 1908-1909 budynek dworca został zmodernizowany i przebudowany w stylu secesyjnym. 6 września 1939 r. został uszkodzony podczas niemieckiego bombardowania. Po wojnie został częściowo odbudowany. Przed elektryfikacją linii kolejowej Kraków - Przemyśl, ok. 1960 r. został przebudowany w stylu modernistycznym. 2. Nie jestem autorem fotografii nr 9/22 przedstawiającym "wielką ogrzewalnię" czyli halę wachlarzową "krakowską" wkrótce po jej zbudowaniu w 1909 r. Wszystkie archiwalne fotografie pochodzą z książki R. Stankiewicza "Kolej w Rzeszowie 1858-2008". 3. Fotografia nr 10/22. Hala wachlarzowa "krakowska" użytkowana była jeszcze w 2008 r. Wtedy wykonana była fotografia. Obecnie hala wachlarzowa nie jest użytkowana. 4. Fotografia nr 16/22. Budynek kuźni istnieje. Kuźnia zajmowała pomieszczenia w zach. krańcu budynku warsztatu mechanicznego, który obecnie jest nieużytkowany. Kuźnię zlikwidowano kilka lat temu, niestety z całym wyposażeniem. Na złom trafił niestety także widoczny na zdjęciu zabytkowy młot pneumatyczny z 1948 r. wyprodukowany w Zakładach Południowych w Stalowej Woli. W depozycie przechowuję jedynie narzędzia kowalskie z tej kuźni. Jeżeli powstanie w budynkach dawnej parowozowni muzeum rzeszowskiego węzła kolejowego, przekażę je do na ekspozycję. 5. Budynki stacji wodnej (stacji pomp) rozmieszczone były po obu stronach linii kolejowej. Te po stronie pn. już nie istnieją. Jedynym ich śladem jest ujęcie wody znajdujące się na brzegu Wisłoka. Adam Sapeta
  już oceniałe(a)ś
  0
  0
  Szkoda czas minął - ciekawe zabytki. Szkoda że nie było inicjatywy szlaku techniki lub oddziału muzeum "Parowozowni węzła kolejowego Rzeszów". Czas nieubłaganie zaciera stare ślady świetności parowozowni Rzeszów. Szkoda.
  już oceniałe(a)ś
  0
  0